ไซต์นี้มีการสนับสนุนที่จำกัดสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ เราขอแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้ Edge, Chrome, Safari หรือ Firefox

สั่งซื้อผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ 💖🧚🏻‍♂️ มี Personal Shopper ดูแลแบบ VIP

แจกส่วนลด 1,000 บาท ทุกออเดอร์!! 🧚🏻‍♂️เพียงแอดไลน์ line : @perrineporter (มี@)

สินค้ามาใหม่ ดรอปทุกวัน perrineporter.com 💖🧚🏻‍♂️

Messenger ฟรี - จัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 1. บทนำ

1.1. ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ perrineporter.com กรุณาอ่านเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะมีการเข้าใช้หรือการสมัครสมาชิก โดยเงื่อนไขในการให้บริการต่อไปนี้จะมีผลบังคับการใช้งานและการเข้าถึงแพลตฟอร์มของผู้ใช้บริการ หากท่านเข้าถึงแพลตฟอร์ม และ/หรือใช้บริการจะถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กรุณาอย่าเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ

1.2. Perrine Porter ให้บริการออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งให้ผู้ใช้บริการได้เลือกชม สั่งซื้อสินค้า และฝากขายสินค้าแบรนด์เนมจำพวก กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ และของแต่งบ้าน ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึง รูปภาพ รูปแบบ ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ ข้อความ และเนื้อความสาระอื่นๆ ที่ปรากฏในนี้ (เรียกรวมกันทั้งหมดในที่นี้ว่า 'เนื้อหาสาระ')  โดยจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะทำให้การซื้อขายสะดวกมากยิ่งขึ้น สัญญาซื้อขายที่เกิดขึ้นจะเป็นสัญญาระหว่างคนซื้อและบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯ มีหน้าที่ดำเนินการจัดสรรสินค้าคุณภาพและตรวจสอบสินค้าให้มั่นใจว่าเป็นสินค้าถูกต้องตามลิขสิทธิ์

1.3. ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึง Perrine Porter โดยใช้คำแทนว่า “บริษัทฯ ”

1.4. บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าผู้ใช้บริการจะทำธุรกรรมเสร็จสิ้น

1.5. บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการจะทำธุรกรรมเสร็จสิ้นได้

1.6. ผู้ใช้บริการมีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านก่อนการยอมรับในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ หากท่านไม่แน่ใจว่าบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ กรุณางดใช้บริการจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่าน หากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการนี้ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขในการให้บริการแทนผู้เยาว์และจะมีภาระผูกพันต่อเงื่อนไขการใช้บริการของบริษัททั้งหมดจากการใช้บัญชีนี้

1.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง ระงับ หรือยกเลิกแพลตฟอร์มหรือการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา บริษัทฯ อาจออกบริการบางอย่างทดลองตลาดซึ่งอาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้องเท่าที่ควรหรือแตกต่างกับการทำงานของรุ่นล่าสุด โดยจะถือสิทธิละเว้นในการรับผิดชอบในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังอาจกำหนดขอบเขตหรือจำกัดการเข้าถึงบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์โดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งหรือรับผิด

1.8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้ท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือบริการ หรือปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ท่านเปิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 1. การใช้บริการ

2.1. การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใดๆ เท่านั้น

2.2. ลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่สามารถใช้บริการได้

2.3. ในการที่จะใช้บริการผู้ใช้บริการตกลงที่จะ:

2.3.1. ใช้งานแพลตฟอร์มตามแนวปฏิบัติคำบอกกล่าว ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการใช้งานบริการแพลตฟอร์ม

2.3.2. เข้าใช้บริการด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา

2.3.3. ไม่ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า

2.3.4. ไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการฉ้อฉล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิด หลอกลวง หรือละเมิดสิทธิ์ของผู้ใช้บริการท่านอื่นและ/หรือ Perrine Porter

2.3.5. ไม่ปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด

2.3.6. ไม่เก็บเกี่ยวหรือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบัญชีคนอื่น รวมถึงและไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

2.3.7. ไม่เข้าถึงเนื้อหาที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะเข้าถึง

2.3.8. ไม่เข้าถึงแพลตฟอร์มของ Perrine Porter ผ่านการใช้โปรแกรมเลียนแบบ (Emulator) โปรแกรมจำลอง (Simulator) บอท (Bot) หรืออื่นใดๆ ที่ไม่ได้เป็นการกระทำจากมนุษย์

2.3.9. ไม่แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งานของผู้ใช้บริการคนอื่น

2.3.10. ไม่ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดการใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง

2.3.11. ไม่ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนหรือหลบเลี่ยง การคว่ำบาตรหรือการห้ามค้าขายที่ดำเนินการหรือบังคับใช้โดยสำนักควบคุมสินทรัพย์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

2.3.12. ไม่ละเมิดสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ

2.3.13. ไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้ก่อนได้รับอนุญาต

2.3.14. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้ข้อมูลของบริษัทฯ เพื่ออัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือทำเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์

2.3.15. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม

2.3.16. ไม่ลบประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ออกจากแพลตฟอร์มบริษัทฯ

2.3.17. ไม่ดำเนินการใดๆ โดยจุดประสงค์ที่จะบ่อนทำลายระบบการทำงาน ระบบการให้คะแนน ระบบการประเมินงาน และระบบอื่นๆ ของบริษัทฯ

2.3.18. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาอันเป็นความลับที่ท่านไม่มีสิทธิ์เข้าถึงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายในต่างๆ ที่มีสัญญาไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะชน)

2.3.19. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพรเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น

2.3.20. ท่านตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่ได้ร้องขอหรือได้รับอนุญาต สื่อประชาสัมพันธ์ “อีเมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบพีระมิด” หรือรูปแบบการเชิญชวนอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาต

2.4. ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าผลจากเนื้อหาทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเพียงผู้เดียว บริษัทฯ จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการอัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพร่ เนื้อหา หรือวัสดุอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการกระทำขึ้น

2.5. ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมและคัดกรองเนื้อหาการอัปโหลด เขียนบรรยาย อีเมล โพสต์ ส่งต่อ เผยแพรเนื้อหา หรือการกระทำอื่นๆ ล่วงหน้าได้ ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Perrine Porterจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเนื้อหานั้นๆ ผู้ใช้บริการตกลงว่าท่านจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว โดยถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบว่าผู้ใช้บริการไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่ส่งมายังบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และฟอรัมของบริษัทฯ และในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดนอกแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้บริการพบเจอเนื้อหาที่ทำให้ขุ่นเคืองใจหรือเข้าค่ายละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเข้ามาให้บริษัทฯ ทราบได้ที่ support@perrineporter.com และ/หรือช่องทางติดต่ออื่นๆ ของบริษัทฯ

2.6. ผู้ใช้บริการรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าบริษัทฯ อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านและเนื้อหาหากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือบริษัทฯ หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้ (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของท่าน หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของPerrine Porter ผู้ใช้บริการและ/หรือประชาชนทั่วไป

 1. ความเป็นส่วนตัว

3.1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างสูงกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการบริการดังนั้นเพื่อให้ตัวท่านได้รับประโยชน์สูงสุดกับความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ ขอให้ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) อย่างละเอียดที่ perrineporter.com

3.2. การที่ผู้ใช้บริการแสดงความเห็นชอบในเงื่อนไขในการให้บริการนี้ถือว่าตัวท่านได้เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยเช่นกัน

3.3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าสิทธิการเป็นเจ้าของในข้อมูลผู้ใช้บริการเป็นสิทธิร่วมระหว่างท่านกับบริษัทฯ

3.4. บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอทราบข้อมูลและ/หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ เป็นกรณีๆ ไปแล้วแต่ตามกฎหมายที่บังคับไว้จะกำหนด

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา

4.1. ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ และ/หรือพาร์ตเนอร์ของบริษัทฯ ห้ามมิให้ผู้ใดนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง บริษัทฯ และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

4.2. บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ทำเดินการต่อไปนี้กับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ : ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แก้ไข ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นหาข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง บริษัทฯ ก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อ บริษัทฯ อนุญาตให้ท่านสามารถดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่อนุญาตให้ทำการแก้ไขใดๆ

4.3. ผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ไม่ว่าในทางใดทั้งสิ้น บริษัทฯ มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้บริการงานเว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่นๆ

4.4. หากท่านเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (“เจ้าของ IPR”) หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และท่านเชื่อว่าสิทธิของท่านหรือสิทธิตัวการของท่านได้ถูกละเมิด โปรดทำหนังสือแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยส่งทางอีเมลมาที่ support@ perrineporter.com และส่งเอกสารให้ตามที่ระบุด้านล่างแก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของท่าน โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้บริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาและตอบกลับข้อร้องเรียนของท่านโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้

 1. บัญชีและความปลอดภัย

5.1. ในการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ผู้ใช้บริการมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดบัญชีโดยการใช้ email เป็นรหัสผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บัญชีของ Facebook, Google, และ Apple ในการเข้าสู่ระบบของPerrine Porterได้อีกด้วย

5.2. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและรหัสผ่าน (Username and password) ไว้เป็นความลับ

5.3. ผู้ใช้บริการจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในบัญชีของท่านนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

5.4. ผู้ใช้บริการตกลงที่จะใช้ชื่อบัญชีสมาชิกที่เหมาะสม หากบริษัทฯ เห็นว่าชื่อที่ท่านใช้นั้นมีความไม่เหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับการให้บริการในบริการนั้นๆ และ/หรือ บริการทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5.5. ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบทันทีเมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี้

5.5.1. ท่านไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านได้

5.5.2. ท่านคิดว่ามีผู้ใช้บริการบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการใช้รหัสผ่านของท่านโดยไม่ได้อนุญาต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการรั่วไหลของรหัสผ่าน บริษัทฯ แนะนำให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ

5.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและ/หรือยกเลิกบัญชีของผู้ใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากท่านกระทำการเข้าข่ายดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่

5.7.1. ผู้ใช้บริการได้มีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้

5.7.2. ผู้ใช้บริการมีบัญชีที่ใช้งานกับบริษัทฯ มากกว่า 1 บัญชี เพื่อเจตนาที่มิชอบด้วยเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือกฎหมาย

5.7.3. บัญชีของผู้ใช้บริการไม่ได้มีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

5.7.4. การกระทำของท่านส่งผลเสียให้กับทางบริษัทฯ โดยมีเป็นเหตุอันควร

5.8. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบัญชีได้โดยส่งคำขอของท่านที่เป็นลายลักษณ์อักษรมาได้ที่ support@perrineporter.com โดยผู้ใช้บริการยังมีส่วนรับผิดชอบต่อธุรกรรมใดๆ ที่ยังกระทำไม่เสร็จสิ้น และผลกระทบจากธุรกรรมต่างๆ ในอดีตหากเกิดข้อพิพาทหรือผลกระทบในทางอื่นๆตามมา โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการดำเนินการตามคำขอของผู้ใช้บริการบริการนี้และผู้ใช้บริการบริการยินดีและยินยอมที่จะสละสิทธิ์ในการเรียกร้องใดๆ จากการดำเนินการของบริษัทฯ ตามคำร้องของผู้ใช้บริการ

5.9. ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชีและ/หรือใช้บริการได้ต่อเมื่อท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการ

 1. บทลงโทษการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ

6.1. หากผู้ใช้บริการได้มีการละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ทางบริษัทฯ ขอดำเนินการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้

6.1.1. ส่งหนังสือตักเตือน

6.1.2. ยกเลิกธุรกรรมทั้งหมดที่ทำอยู่

6.1.3. ยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดของลูกค้า

6.1.4. ระงับการจ่ายเงินชั่วคราว

6.1.5. ระงับการใช้บริการชั่วคราว

6.1.6. ยกเลิกการให้บริการ (ยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ)

6.1.7. กำหนดขีดจำกัดสำหรับสิทธิพิเศษของบัญชี

6.1.8. ลงโทษปรับ

6.1.9. ดำเนินคดีทางแพ่ง

6.1.10. ดำเนินคดีทางอาญา

6.2. หากผู้ใช้บริการเชื่อว่ามีผู้ใช้บริการท่านอื่นละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการ ท่านสามารถแจ้งบริษัทฯ ได้ตามช่องทางที่ระบุอยู่ใน 16.2

6.3 หากผู้ใช้บริการคิดว่าได้รับการลงโทษที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งคำขอมาที่บริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุอยู่ใน 16.2 ภายใน 15 วันหลังได้รับบทลงโทษ

6.4 หากผู้ใช้บริการคิดว่าได้มีการใช้เครดิตที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้ส่งคำขอมาที่บริษัทฯ ตามช่องทางที่ระบุอยู่ใน 16.2 ภายใน 15 วันหลังจากได้มีการใช้เครดิต

 1. การสั่งซื้อ

7.1. ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้า โดยทางบริษัทฯจะขึ้นแสดงข้อมูลสินค้า รวมถึง ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ และประเภทของสินค้า

7.2. เมื่อผู้ใช้บริการทำการส่งคำสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อธุรกรรมสำเร็จแล้ว หากการชำระเงินของท่านไม่สามารถดำเนินการได้ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม อาทิเช่นบัตรวงเงินเต็ม บัตรถูกยกเลิก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านทันที

7.3. ผู้ซื้อรับทราบถึงสภาพสินค้าที่จะซื้อโดยยอมรับตามสภาพที่ระบุไว้บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ผู้ซื้อจะไม่ปฏิเสธการรับสินค้าหรือเรียกร้องใดๆ หากสถาพสินค้าไม่สมบูรณ์แต่เป็นไปตามที่ระบุไว้ตั้งแต่ตอนต้น หากสถาพสินค้ามีตำหนิที่เกินจากมาตราฐานของบริษัทฯ ทางบริษัทจะปฎิบัติตามนโยบายและมาตราฐานการตรวจสินค้า ทั้งนี้ทางPerrine Porterอาจจะยกเลิกธุรกรรมและ/หรือแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบและแสดงความประสงค์ดำเนินธุรกรรมต่อหรือยกเลิกการทำธุรกรรม หากผู้ซื้อไม่แสดงความประสงค์ภายใน 24 ชั่วโมง ทางบริษัทถือว่าท่านประสงค์ดำเนินธุรกรรมต่อ

7.4. ผู้ซื้อสามารถอ้างอิงถึงมาตราฐานของบริษัทฯ ได้ในหน้าแสดงรายละเอียดสภาพสินค้า โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเข้าใจผิดใดๆ เกี่ยวกับสภาพสินค้าหากสินค้าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหน้าแสดงรายละเอียดสภาพสินค้า

7.5. ผู้ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยและชัดเจน และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้บริษัทฯ นั้นถูกต้อง และหากมีกรณีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่อยู่ผิดพลาดของท่าน ทางบริษัทฯ จะขอไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7.6. ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาขั้นตอนการส่งคำสั่งต้องการซื้อ และวิธีการกรอกที่อยู่จัดส่งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกค้า

7.7. หากมีการตีกลับของสินค้าเนื่องจากเหตุผลของทางผู้ซื้อ ผู้ซื้อรับรู้และยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช่จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

 1. การฝากขาย

8.1. ผู้ที่ต้องการฝากขายสามารถส่งคำร้องต้องการฝากขายสินค้าผ่านผู้ช่วยช็อปส่วนตัว(personal shopper) หรือผ่านไลน์ไอดี@perrineporter  โดยทางผู้ฝากขายจำเป็นต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเช่น ราคา ขนาด รุ่น ยี่ห้อ ประเภทของสินค้า รูปถ่ายของสินค้า รวมถึงราคาประเมินที่ผู้ฝากขายคาดว่าจะได้รับ บริษัทฯจะพิจารณาข้อเสนอตามคุณภาพของสินค้า

8.1.1. ผู้ฝากขายควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคา รายละเอียดสินค้า จำนวนสินค้าคงคลัง และข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายได้รับการอัปเดตในข้อมูลสินค้าของผู้ฝากขาย และไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดแก่ทางบริษัท

8.1.2. ผู้ฝากขายเป็นผู้กำหนดราคาสินค้าที่จะขายตามดุลยพินิจของผู้ฝากขายเอง ราคาสินค้านี้จะรวมอยู่ในจำนวนทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อ เช่น ภาษีขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร เป็นต้น และผู้ฝากขายจะไม่เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ซื้อและPerrine Porterเพิ่มเติมหรือแยกต่างหาก

8.2. บริษัทจะทำการประเมินราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้:

8.2.1. ขึ้นอยู่กับความนิยมของแบบ สภาพของสินค้า อายุของกระเป๋า เวลาโดยประมาณที่จะขายกระเป๋า ราคาของชิ้นที่เทียบเคียงได้ในตลาด และปัจจัยอื่นๆ

8.2.1. บริษัทจะประเมินราคาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับคำขอฝากขาย

8.3. เมื่อมีคำสั่งต้องการซื้อสินค้าที่ท่านฝากขาย จะถือเป็นการเริ่มธุรกรรมของทั้งสองฝ่าย ผู้ฝากขายจะเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายด้านการขนส่งทั้งหมดเกี่ยวกับการจะส่งสินค้ามาให้ทางบริษัทฯ ทำการตรวจสอบก่อนส่งถึงมือลูกค้าปลายทาง ในกรณีที่สินค้าสูญหายหรือเสียหาย ผู้ฝากขายทราบว่าทางบริษัทฯ จะเป็นแค่ผู้ช่วยติดต่อประสานงานกับบริษัทโลจิสติกส์เท่านั้น และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น

8.4. เมื่อผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินกับทางPerrine Porterแล้ว Perrine Porterจะแจ้งให้ผู้ฝากขายรับทราบ

8.5. การขายสินค้านั้น บริษัทมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าผ่านบริการขนส่งให้แก่ผู้ซื้อภายใน 2-5 วันนับตั้งแต่วันที่ทางPerrine Porterได้แจ้งให้ผู้ฝากขายทราบ เว้นแต่กรณีที่บริการขนส่งปิดทำการในโอกาสต่างๆ และกรณีพิเศษบางกรณี โดยบริษัทรับผิดชอบค่าจัดส่งส่วนนี้ทั้งหมด

8.6. ผู้ฝากขายจะต้องทำความเข้าใจว่าบริษัทฯ เป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อ/ขายสินค้าที่ถูกลิขสิทธิ์เท่านั้น หากผู้ฝากขายส่งสินค้าที่บริษัทฯ ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของถูกลิขสิทธิ์ บริษัทฯ จะมีบทลงโทษแก่ผู้ฝากขาย อาทิแต่ไม่จำกัดเพียง ลดหย่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ปรับเงินค่าขนส่ง

8.7. ผู้ฝากขายต้องมั่นใจว่าสินค้าที่ต้องการจะขายนั้นอยู่ในสภาพที่ทางบริษัทฯยอมรับ และผู้ฝากขายจะต้องระบุสภาพของสินค้าให้ชัดเจนก่อนการฝากขาย หากผู้ฝากขายมิได้ระบุสภาพสินค้าไว้จะถือได้ว่าสินค้ามีสภาพสมบูรณ์หากเกิดข้อพิพาทขึ้นทางบริษัทฯ อาจจะแต่ไม่จำกัดเพียงลดจำนวนเงินจ่ายออก ส่งคืนสินค้า ยกเลิกรายการ หรือโทษปรับ เป็นต้น

8.8. ผู้ฝากขายจะต้องกรอกรายละเอียดที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยและชัดเจน และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ฝากขายในการตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่อยู่จัดส่งที่ให้บริษัทฯ นั้นถูกต้อง และหากมีกรณีเกิดความล่าช้าในการเข้ารับสินค้าหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ข้อมูลที่อยู่ผิดพลาดของท่าน ทางบริษัทฯ จะขอไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

8.9. ผู้ฝากขายตกลงว่าบริษัทฯ อาจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ฝากขาย โดยการลดราคาโดยการให้ส่วนลด หรือด้วยวิธีการอื่นๆ ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาสุดท้ายที่ผู้ฝากขายจะได้รับจ่ายจะเป็นส่วนต่างราคาระหว่างราคาที่ผู้ฝากขายระบุกับค่าบริการของบริษัทฯ รวมถึงค่าดำเนินการการชำระเงิน และค่าบริการอื่นๆ (ถ้ามี)

8.10. เพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขายสินค้าที่ลงรายการไว้ บริษัทฯ อาจโพสต์รายการดังกล่าว (ตามราคาที่ปรับแล้ว) บนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก (เช่น ไซต์พอร์ทัลและไซต์เปรียบเทียบราคา) รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆ (ในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ

8.11. ผู้ฝากขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงิน สลิปบัตรเครดิต หรือใบกำกับภาษีให้แก่บริษัทเมื่อร้องขอ

8.12. ผู้ฝากขายทราบและตกลงว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบการเสียภาษี ศุลกากร และอากรทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ขาย และบริษัทฯ ไม่อาจให้คำแนะนำทางกฎหมายหรือภาษีในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับด้านภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้ฝากขายควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหากมีข้อสงสัย

8.13. ผู้ฝากขายรับทราบและตกลงว่าหากผู้ฝากขายละเมิดนโยบายใดๆ ของบริษัทฯ จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ ดังที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6

8.14 หากผู้ฝากขายต้องการใบกำกับภาษีแบบเต็มให้ติดต่อตามช่องทางที่ระบุอยู่ใน 16.2

8.15 หากผู้ฝากขายต้องการรายงานการขายให้ติดต่อตามช่องทางที่ระบุอยู่ใน 16.2

8.16 หากผู้ฝากขายได้เข้าร่วมแคมเปญที่บริษัทจัดตั้งขึ้น ท่านตกลงที่จะ

8.16.1 สินค้าทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมแคมเปญ ต้องอยู่ภายใต้หมวดหมู่ที่Perrine Porterกำหนด

8.16.2. ระบุรุ่น ขนาดและสภาพสินค้าอย่างชัดเจน

8.16.3. ทำการลงขายและทำคำขอผ่านระบบ

8.16.4. นำส่งตามวันเวลา และช่องทางการจัดส่งที่Perrine Porterกำหนด

8.16.5. ใส่ใบรายการมาร่วมกับสินค้าที่จัดส่งมาทุกครั้ง Perrine Porterขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่ได้มีการแนบใบรายการมาด้วยหรือสินค้าและใบรายการไม่ตรงกัน

8.16.6. ในกรณีที่สินค้าที่ส่งเข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบ Perrine Porterจะดำเนินการส่งสินค้ากลับภายในระยะเวลา 7 วันทำการ หลังจากการตรวจสอบสินค้าเสร็จสิ้น โดยท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งทั้งหมด

8.16.7 สินค้าที่จัดส่งเข้ามาจะไม่มีค่าบริการจัดเก็บใน 30 วันแรกหรือแล้วแต่บริษัทกำหนด หลังจากนั้นผู้ฝากต้องระบุว่าจะทำการฝากต่อหรือถอนสินค้าคืนภายใน 3 วันหลังครบกำหนด หากผู้ฝากไม่แจ้งความประสงค์ภายในเวลาที่กำหนด ทางPerrine Porterถือว่าผู้ฝากมีความประสงค์ที่จะขยายระยะเวลาการฝากโดยปริยาย

8.16.8 ท่านอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการเข้าร่วมการฝากขาย ทางPerrine Porterขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และข้อกำหนดทั้งหมดตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า กรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท ขอให้คำตัดสินของบริษัท Perrine Porter จำกัด เป็นที่สิ้นสุด

 1. การสั่งสินค้าพรีออเดอร์

9.1. ผู้ใช้บริการงานสามารถทำการสั่งสินค้าพรีออเดอร์ได้บางประเภทเท่านั้น

9.2. ผู้ใช้บริการงานจะต้องทำการชำระเงินค่าสินค้าเติมจำนวนหรือชำระเงินมัดจำเพื่อทำการยืนยันคำสั่งสินค้าประเภทพรีออเดอร์ โดยให้ยึดจำนวนเงินมัดจำที่แสดงในหน้าสินค้าเป็นจำนวนชำระที่ถูกต้องและจำต้องทำการชำระเพื่อยืนยันคำสั่งสินค้าพรีออเดอร์

9.2.1. หากผู้ใช้บริการงานได้มีการทำการชำระเงินมัดจำสำหรับการสั่งซื้อพรีออเดอร์ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการงานในการให้ข้อมูลแก่บริษัทฯ รวมถึงอัปเดตช่องทางการติดต่อของผู้ใช้บริการการเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางลูกค้าสัมพันธ์ตามที่ปรากฏก่อนได้รับการแจ้งเตือนว่าสินค้าได้มาถึงแล้ว

9.3. เมื่อผู้ใช้บริการงานทำการชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าประเภทพรีออเดอร์ได้รับการยืนยัน โดยผู้ใช้บริการงานจะได้รับการแจ้งเตือนในการยืนยันออเดอร์สินค้าประเภทพรีออเดอร์ผ่านการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ

9.4. เมื่อผู้ใช้บริการทำการชำระค่ามัดจำแล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าประเภทพรีออเดอร์ได้รับการยืนยัน และถือว่าผู้ใช้บริการงานรับทราบว่าไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอรับเงินมัดจำคืนได้

9.5. ผู้ใช้บริการจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ เมื่อสินค้าใกล้ถึงจุดหมายปลายทาง โดยผู้ใช้บริการงานจะต้องชำระค่าสินค้าในจำนวนที่เหลือหลังหักเงินมัดจำดังปรากฏในหน้าคำสั่งซื้อเพื่อให้คำสั่งซื้อสมบูรณ์ก่อนทำการจัดส่งในลำดับต่อไป

9.5.1. กำหนดให้ผู้ใช้บริการงานชำระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดหลังได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลที่ลงทะเบียนกับบริษัทฯ โดยจะนับวันจากที่มีการส่งข้อความแจ้งเตือน และถือว่าผู้ใช้บริการงานรับทราบว่าการตรวจเช็คการแจ้งเตือนภายในระยะเวลานั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการงานเอง

9.5.2. บริษัทฯ จะทำงานส่งข้อความแจ้งเตือนอย่างน้อยอีก 1 ครั้ง ก่อนกำหนดชำระเงิน หากผู้ใช้บริการงานไม่ได้ทำการชำระเงินค่าสินค้าในจำนวนที่เหลือได้จะถือว่าคำสั่งซื้อสินค้าประเภทพรีออเดอร์ดังกล่าวถูกยกเลิก และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำสินค้าที่ได้มีการสั่งซื้อดังกล่าว

9.6. เมื่อการชำระเงินค่าสินค้าในจำนวนที่เหลือเสร็จสิ้นสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่านตามลำดับและภายใน 2-5 วันทำการหลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้า เว้นแต่เกิดกรณีสุดวิสัย

9.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าประเภทพรีออเดอร์บางรายการ หากพบกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งได้ตรงตามเงื่อนไข เวลาหรือตามจำนวนที่แจ้งไว้ โดยบริษัทฯ จะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกินความควบคุมของบริษัทฯ บริษัทฯจะทำการแจ้งเตือนการยกเลิกออเดอร์และคืนเงินมัดจำแก่ผู้สั่งซื้อเต็มจำนวนที่ได้ชำระไว้ ภายในระยะเวลา 7-14 วันทำการผ่านช่องทางการชำระเงินเดิมที่ผู้สั่งซื้อทำธุรกรรมไว้

9.8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาทิเช่นจำนวนสินค้าต่อบัญชี ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับสินค้า จำนวนเงินมัดจำ เป็นต้น

9.9. ผู้ฝากขายที่เปิดขายพรีออเดอร์และมีการจับคู่ธุรกรรม ผู้ฝากขายตกลงว่าจะดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้นไม่มีการยกเลิกอย่างเด็ดขาด

9.10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบฯ สิทธิการเปิดขายพรีออเดอร์ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

 1. บริการ ค่าบริการ ส่วนลดและโปรโมชั่น

10.1. ค่าบริการของบริษัทฯ ถูกระบุอยู่ในหน้ายืนยันรายการของท่าน ขอให้ผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการและมูลค่าสิ้นค้า จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการสื่อสารที่ระบุไว้ในส่วนที่ 16

10.2. Perrine Porterขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าบริการหรือโครงสร้างค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.3. หากผู้ใช้บริการเห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้บริการได้เห็นชอบในอัตราค่าบริการของบริษัทฯ ด้วย

10.4. บริษัทฯ อาจจะออกโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่น โดยเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่นถูกระบุอยู่ใน นโยบายการใช้โคดส่วนลด ขอให้ผู้ใช้บริการบริการอ่านและทำความเข้าใจก่อนการเข้าใช้บริการ

10.5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10.6. หากผู้ใช้บริการเห็นชอบกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ถือว่าผู้ใช้บริการได้เห็นชอบในเงื่อนไขของโค้ดส่วนลดและ/หรือโปรโมชั่น

 1. การชำระเงิน

11.1. การดำเนินการการชำระเงินของบริษัทฯ จะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบริษัทที่เป็นบริษัทคู่สัญญา

11.2. ช่องทางการชำระเงิน

11.2.1. ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

11.2.2. โอนเงินผ่านธนาคาร

11.2.3. การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตโดยตรงผ่านธนาคารที่ให้บริการ

11.3. บริษัทฯ จะไม่มีการเก็บข้อมูลการชำระเงินใดๆ ของท่าน

11.4. หากเกิดกรณีที่ธุรกรรมของท่านไม่สำเร็จ มีปัญหาหรือมีกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้ทางบริษัทฯ ต้องคืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการงาน ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินไปยังช่องทางต่อไปนี้ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ

11.4.1. โอนคืนสู่บัญชีธนาคาร

11.4.2. คืนเป็นวงเงินเข้าสู่บัตรที่ใช่ชำระค่าบริการ

11.4.3. คืนเป็นเครดิตร้าน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเฉพาะผู้ใช้บริการที่ได้ชำระเงินผ่านบริษัทฯ มาโดยสมบูรณ์แล้วเท่านั้น โดยจะคืนเงินตามจำนวนจริงที่ท่านได้ชำระ

11.5. ในการคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารทางบริษัทฯ จะขอคืนผ่านการโอนเงินเท่านั้นโดยจะโอนเงินคืนให้ผู้ใช้บริการผ่านบัญชีที่ท่านระบุไว้ในโปรไฟล์ → บัญชีธนาคารเท่านั้น บริษัทฯ จะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการงานใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาด

11.6. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ขายสินค้าผ่านPerrine Porter ทางPerrine Porterจะนำส่งค่าสินค้าหลังหักค่าบริการและค่าอื่นๆ ของPerrine Porter อาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียงค่าบริการการชำระเงิน ให้ทางผ่านบัญชีที่ท่านระบุไว้ในโปรไฟล์ → บัญชีธนาคารเท่านั้น Perrine Porterจะขอไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารผิดพลาด

11.7. Perrine Porterจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการจัดส่งข้อมูลการชำระเงิน หรือการกรอกข้อมูลการชำระเงินผิดพลาด

 1. ระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ Perrine Porter Tier และ Perrine Porter Points

12.1. ผู้ใช้บริการบริการอาจมีสิทธิได้การได้รับคะแนนPerrine Porter (Perrine Porter Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Perrine Porter Tier) ในทุกกิจกรรมของผู้ใช้บริการบริการอาทิเช่นแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อสินค้า การขายสินค้า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของPerrine Porterที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ในอัตราที่บริษัทฯ กำหนด โดยอัตราที่กำหนดนั้นให้เป็นไปโดยดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่งเพียงผู้เดียว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยบัญชีผู้ใช้บริการงานของท่านมีสิทธิที่จะเข้าร่วมโดยอัตโนมัติเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

12.2. สิทธิประโยชน์ต่างๆ จาก Perrine Porter Tier และPerrine Porter Points ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่อาจซื้อ ขาย โอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

12.3. ผู้ใช้บริการงานสามารถแลกรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ได้โดยการส่งคำขอถึงบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่บริษัทฯ กำหนด เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราวได้ ภายใต้ข้อจำกัดที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว หากการทำธุรกรรมไม่สำเร็จ บริษัทฯ จะทำการคืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของสิทธิประโยชน์พิเศษโดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบของเงินสดไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ก็ตาม

12.4. Perrine Porter Points ที่ท่านแลกจะถูกหักจากยอด Perrine Porter Points รวมของท่าน โดย Perrine Porter Points คงเหลือของท่านแต่ละหน่วยมีวันหมดอายุ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของ Perrine Porter Points ของท่านได้ในหน้าบัญชีของท่าน

12.5. หากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับจำนวนคะแนน Perrine Porter  (Perrine Porter Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Perrine Porter Tier) ที่ท่านได้รับจากกิจกรรมที่ท่านมีสิทธิที่จะได้รับ ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการทำการแจ้งบริษัทฯ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับคะแนนPerrine Porter (Perrine Porter Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Perrine Porter Tier) หรือวันที่ท่านควรจะได้รับคะแนนPerrine Porter (Perrine Porter Points) และคะแนนเพิ่มระดับ (Perrine Porter Tier) และทางบริษัทฯ อาจขอให้ท่านให้พยานหลักฐานสนับสนุนข้อเรียกร้องของท่าน

12.6. บริษัทฯ ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบอย่างใดๆ อันเนื่องมาจากภาษีที่เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษท่านจะต้องตรวจสอบกับที่ปรึกษาด้านภาษีของท่านว่าการใช้สิทธิประโยชน์พิเศษมีผลต่อสถานะทางภาษีของท่านหรือไม่

12.7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน (1) การยกเลิกระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ Perrine Porter Tier และ Perrine Porter Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยจะบอกให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 30 วัน และ (2) ยกเลิกหรือระงับสิทธิของผู้ใช้บริการในการเข้าร่วมระบบสมาชิก การให้รางวัลและผลประโยชน์พิเศษ Perrine Porter Tier และ Perrine Porter Points ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. การยกเลิก การแลกเปลี่ยนสินค้า การคืนสินค้า และการขอคืนเงิน

13.1. ผู้ใช้บริการสามารถทำการสั่งยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ตลอดเวลา เว้นแต่มีการเริ่มจัดส่งสินค้าของท่าน ท่านจะไม่สามารถยกเลิกธุรกรรมได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

13.2. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการแลกเปลี่ยนสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น

13.3. ท่านสามารถคืนสินค้าได้ถ้าหาก:

13.3.1. ตัวสินค้าหมวดหมู่มือสอง (Pre-owned) อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ในกรณีนี้หมายถึงป้ายสินค้ารวมถึงป้าย Authentication ของ Perrine Porter ยังคงอยู่ และสินค้าไม่ได้ร่องรอยการนำไปใช้งาน และอื่นๆ

13.3.2. ผู้ใช้บริการเชื่อว่าสินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อและ/หรือเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ และทาง บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าสิ่งที่ลูกค้ากล่าวอ้างมีมูลความจริง

13.3.3. ผู้ใช้บริการแจ้งPerrine Porterภายใน 2 วันหลังจากการได้รับสินค้า

13.4. บริษัทฯไม่มีนโยบายในการคืนเงินเป็นเงินสด แต่จะคืนในรูปแบบเครดิตร้านเป็นจำนวนหลังหักค่าขนส่งและค่าส่งคืนสินค้า เครดิตร้านมีอายุการใช้งาน 180 วันนับจากวันที่ทำการซื้อสินค้า

13.5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ฝากขายหากพิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้บริการบริการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและ/หรือทั้งสองฝ่ายได้ละเมิดข้อกำหนดของ บริษัทฯ อาทิแต่ไม่จำกัดถึงการนำส่งมอบสินค้าผิดรุ่น การนำส่งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เจตนาของการทำธุรกรรมไม่สุจริต โดยทาง บริษัทฯ จะทำการเยียวยาผู้ซื้อด้วยการคืนเงินและอาจจะมีสิทธิประโยชน์อย่างอื่นด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทฯ ในขณะนั้น และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งนโยบายดังกล่าวล่วงหน้ารวมกรณีถึงหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกนโยบายดังกล่าว

 1. การจัดส่ง

14.1. ผู้ใช้บริการงานรับทราบและตกลงว่าการจัดส่งสินค้าทั้งหมดในประเทศไทยและประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินการ จะให้บริการหรือบริหารจัดการโดยผู้ให้บริการการจัดส่งที่เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ หรือพนักงานส่งพัสดุของบริษัทฯ

14.2. สำหรับการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการงานเข้าใจและยอมรับว่าหากสินค้าที่วางจำหน่ายได้ถูกระบุว่าเป็นสินค้าที่จะจัดส่งมาจากต่างประเทศแล้ว สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่จำหน่ายโดยผู้ฝากขายที่อยู่นอกประเทศของท่าน และการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการงานในการทำความเข้าใจกับข้อจำกัดการนำเข้าและส่งออกทั้งหมดที่ใช้กับประเทศปลายทางที่กำหนด ผู้ใช้บริการงานรับทราบว่า บริษัทฯ ไม่อาจให้คำแนะนำหรือดำเนินการหรือให้การรับผิดชอบในกฎหมายใดใด รวมทั้งให้การตกลงว่า บริษัทฯ จะไม่ต้องรับผิดต่อความเสี่ยงหรือความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าดังกล่าวมายังประเทศไทย

 1. ข้อพิพาท

ในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม ผู้ซื้อและบริษัทตกลงที่จะติดต่อกันและกันเพื่อยุติข้อพิพาทโดยการหารือร่วมกัน บริษัทฯจะประสานงานการทำธุรกรรมที่จะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งสองฝ่ายอย่างสมเหตุสมผล และหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถยุติข้อพิพาทได้ ผู้ใช้บริการงานสามารถนำกรณีดังกล่าวขึ้นร้องเรียนต่อศาลยุติธรรมในเขตอำนาจศาลของตนเพื่อยุติข้อพิพาทอันเกิดจากการทำธุรกรรมได้

 1. การบอกกล่าว

16.1. บริษัทฯ จะทำการสื่อสารเพื่อทำการบอกกล่าวแก่ท่านผ่านทาง:

16.1.1. สื่อสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง email, sms, ช่องทางผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ อาทิ LINE, Facebook, Instagram, Twitter, และ Tiktok ฯลฯ โดยเหล่านี้ บริษัทฯจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบ ณ วันที่ได้มีการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าวออกไป

16.1.2. การจัดส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้รับทราบคำบอกกล่าวแล้ว โดยยึดระยะเวลาเป็น 2 วันนับการมีการการจัดส่งเอกสารดังกล่าว

16.2. ท่านสามารถส่งคำขอติชม และ/หรือติดต่อบริษัทฯ ได้ที่หน้าติดต่อเรา

 1. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

17.1. บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” บริษัทฯ ไม่รับประกันว่า บริการของบริษัทฯ หรือการทำงานในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ จะพร้อมใช้งานได้เต็มศักยภาพ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องใดๆ หากมี จะได้รับการแก้ไข หรือกรณีที่บริษัทฯ และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มของบริษัทฯ จะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส สัญญาณนาฬิกา ระบบตั้งเวลา ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน(โปรแกรมล้วงข้อมูล) เราติ้งเกต ระเบิดเวลา หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์ หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด

17.2. ผู้ใช้บริการงานรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ นี้และ/หรือบริการ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการงานที่จะต้องยอมรับจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้

17.3. เครื่องมือและแผนภูมิการแสดงข้อมูลต่างๆที่บริษัทฯ ได้สร้างขึ้น มีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น เราไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมตามเครื่องมือเหล่านั้นโดยปราศจากดุลพินิจส่วนบุคคล หากมีการสูญเสียเกิดขึ้นจากการตัดสินใจโดยอ้างอิงถึงเครื่องมือเหล่านั้น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

17.4 ตารางไซส์ที่แสดงเป็นตารางไซส์มาตราฐานของยี่ห้อนั้น สินค้าบางรุ่นอาจจะมีการกำหนดขนาดที่แตกต่างออกไป ตารางไซส์ที่แสดงมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น

 1. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด

18.1. จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม บริษัทฯ จะไม่รับผิดไม่ว่าจะตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ในเชิงรุก เชิงรับ หรือการถูกใส่ความ) เกี่ยวกับความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์หรือความรับผิดโดยสิ้นเชิง(ไม่ว่าจะทางปฏิบัติหรือทางทฤษฎี) หรือประเด็นฟ้องอื่นๆ ตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใดต่อ:

18.1.1. การสูญเสียการใช้งาน

18.1.2. การสูญเสียกำไร

18.1.3. การสูญเสียรายได้

18.1.4. การสูญเสียข้อมูล

18.1.5. การสูญเสียค่าความนิยม

18.1.6. การล้มเหลวในการรับรู้เงินควรได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว

18.2. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่ท่านมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของท่าน และ/หรือหยุดใช้งานบริการ

 1. ลิงก์ไปยังบุคคลภายนอก

ลิงก์ของบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ ไม่ว่าในลักษณะใด และท่านเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงก์ไปดังกล่าว หรือลิงก์ที่อยู่ในไซต์ที่มีลิงก์ไปดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ

 

Privacy Policy

Perrine Porter เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เราให้ความสำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ใช้ เปิดเผย และส่งหรือโอนไปยังแหล่งต่างๆ ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ท่านให้กับเรานั้นไปใช้เพื่อมอบสินค้าและบริการอย่างดีที่สุดให้แก่ท่านโดยเฉพาะ ท่านมีสิทธิในการรู้ เข้าถึง แก้ไข ถ่ายโอน จำกัดการประมวลผล และลบข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราได้ให้สิทธิ์เหล่านี้แก่ลูกค้าของเรา และหากท่านเลือกที่จะใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ ท่านจะไม่ถูกปฏิบัติในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือได้รับการบริการจาก Perrine Porter ในระดับที่น้อยลง ในกรณีที่ท่านได้รับการร้องขอให้ยินยอม ท่านมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมให้ Perrine Porter ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนั้นท่านควรตรวจสอบเป็นประจำ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะมีผลทันทีหลังจากเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้วลงในเว็บไซต์ของ Perrine Porter เราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมลหากมีการแก้ไขหรือปรับปรุงที่สำคัญ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ใช้บริการ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านก่อน เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่เราเก็บรวบรวม

1.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อเต็ม นามสกุล เพศ อายุ อาชีพ สัญชาติ ประเทศที่พำนัก วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล (เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เลขประกันสังคม เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือเอกสารระบุตัวตนที่มีลักษณะเดียวกัน เป็นต้น) เป็นต้น

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลการจัดส่ง ที่อยู่ที่เป็นที่พักอาศัย ที่อยู่ของสถานที่ทำงาน ที่อยู่ตามที่ปรากฏบนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Twitter (Twitter ID) และบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่น ๆ รวมไปถึง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อบนช่องทางอื่น ๆ

1.3 ข้อมูลการเป็นสมาชิก เช่น รายละเอียดข้อมูลบัญชีสมาชิก คะแนนสะสม รหัสสมาชิก ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เริ่มให้บริการ Perrine Porter ระยะเวลาการเป็นสมาชิก

1.4 ข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรือข้อมูลทางธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตรเครดิต วันเดือนปีที่ออก/ วันเดือนปีที่หมดอายุ รายละเอียดและประวัติการชำระเงิน รวมไปถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ ความเหมาะสมในการทำธุรกรรม ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน วันที่และ/หรือเวลาที่ชำระเงิน ยอดชำระเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน ยอดเงินคืน หมายเลขคำสั่งซื้อ วันนัดหมายเข้ารับบริการ ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง ข้อมูลการพรีออเดอร์ สถานะของคำสั่งซื้อ

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อความตอบรับของผู้ใช้งาน ข้อมูลการรับประกันสินค้า คำร้องเรียน ประวัติการซื้อขาย พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่น ๆ ของสินค้าที่ท่านซื้อ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บริการผ่านเว็บไซต์

1.6 ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาหรือใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ สินค้าในรถเข็น รายการสินค้าที่สนใจ บันทึกการแจ้งเตือนเกี่ยวกับสินค้าลดราคา เวลาที่คลิกครั้งสุดท้าย และบันทึกคำถาม-คำตอบ

1.7 ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ลายนิ้วมือ ข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (Biometrics) ใบหน้า และประวัติอาชญากรรม เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

 1. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1. เพื่อสนับสนุนและบริการซื้อขายอย่างมีประสิทธิภาพดังต่อไปนี้

 • หาสินค้าและบริการที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
 • ทำสัญญาและจัดการความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่าน
 • ดำเนินธุรกรรมทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมถึงการตรวจสอบท การยืนยัน และยกเลิกธุรกรรม
 • ประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน การจัดส่ง การรับสินค้า การส่งคืนสินค้า การคืนเงิน และการเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ
 • รายงานสถานะการจัดส่งสินค้าและเพื่อดำเนินกิจกรรมภายในคลังสินค้า รวมถึง การรับ และการจัดสินค้า
 • ตรวจสอบการรับประกัน
 • เพื่อให้บริการหลังการขาย รวมถึง การนัดหมายบริการการบำรุงรักษาและการอำนวยความสะดวก

2.2. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร: เพื่อมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น ข่าวสาร การลดราคา ข้อเสนอพิเศษ การโฆษณา การแจ้งเตือน และการติดต่อสื่อสารต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการจากเรา หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถนำเสนอหรือจัดหาสินค้าหรือบริการของเราแก่ท่านได้

 1. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

3.1 ผู้ให้บริการของเรา อาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการมอบสินค้าและบริการให้กับท่าน โดยเราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้

3.1.1ผู้พัฒนา/ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1.2 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์และคลังสินค้า

3.1.3 ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน

3.1.4 บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานวิจัย

3.1.5 ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

3.1.6 บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานสำรวจข้อมูล

3.1.7 ผู้ตรวจสอบบัญชี

3.1.8 บริษัทตัวแทนหรือหน่วยงานด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณาและการตลาด

3.1.9 ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร

3.1.10 ผู้ให้บริการและตัวแทนด้านการชำระเงิน ระบบการชำระเงิน การยืนยันตัวตน และการตรวจสอบ

3.1.11 ผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการว่าจ้าง

3.1.12 พันธมิตรทางธุรกิจของเรา

อย่างไรก็ตาม เราจะให้ข้อมูลแก่ผู้ให้บริการของเราเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการดังกล่าวเท่านั้น และจะขอให้ผู้ให้บริการไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นแต่อย่างใด

3.2  เว็บไซต์ต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ ท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ในกรณีที่ท่านเข้าสู่ระบบผ่านระบบล็อคอินของสื่อสังคมออนไลน์ ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลสาธารณะที่อยู่ในบัญชีต่าง ๆ ในสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน (เช่น Facebook Google หรือ Instagram) รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่ปรากฏขึ้นระหว่างการใช้ระบบล็อกอินผ่านสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการลงโฆษณาที่เหมาะสมกับความชอบและที่เกี่ยวข้องบนบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านตามความเหมาะสม

3.3 บุคคลภายนอกตามที่กฎหมายกำหนด ในบางกรณี เราอาจจะจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติตามหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ในกรณีที่เราเชื่อว่าจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อความปลอดภัยของบุคคล หรือเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือจัดการเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต หรือด้านความมั่นคงหรือความปลอดภัย

 1. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ อย่างไรก็ตา เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของท่านด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผย โดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

 1. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติจากท่านผ่านการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กหรือข้อความที่ออกให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และใช้เพื่อจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของท่านและนำมาใช้ในการวิเคราะห์กระแสความนิยม การบริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ หรือเพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้บางประเภทนั้นจำเป็นเป็นอย่างมาก มิฉะนั้นหน้าเว็บไซต์อาจจะไม่สามารถใช้การได้อย่างเหมาะสม

อินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะให้ท่านเป็นคนตัดสินใจว่าจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธ ลบออก หรือบล็อคการติดตามโดยคุกกี้ อาจกระทบประสบการณ์ผู้ใช้ของท่าน และหากปราศจากคุกกี้ ความสามารถในการใช้งาน ลักษณะ หรือพื้นที่ทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์อาจถูกจำกัด

รถเข็น

ไม่มีสินค้าให้เลือกซื้ออีกต่อไป